Preciezer rapporteren over CO2-emisies van personenwagens

Met 2 verordeningen van 30 april 2013 verfijnt de Europese Commissie de rapportering over de CO2-emissies van nieuwe personenwagens. De verordeningen richten zich in eerste instantie tot de lidstaten, maar die zullen de bijkomende gegevens uiteraard moeten krijgen van hun constructeurs en importeurs van voertuigen, zodat die uiteindelijk ook betrokken partij zijn.

De wijzigingen richten zich vooral op de voertuigen met specifieke CO2-emissies van minder dan 50 g CO2/km, op voertuigen die ontworpen zijn om op bio-ethanol te rijden (E85) en op voertuigen die uitgerust zijn met innoverende technologieën. De vereiste nauwkeurigheid bij het monitoren en het verstrekken van informatie over de voertuigen die niet onder de EG-typegoedkeuring vallen (wegens nationale of individuele typegoedkeuring), komen eveneens aan bod.

De wijzigingen worden verwerkt in een nieuw model dat de lidstaten vanaf nu moeten gebruiken voor hun verslaggeving.

Beide verordeningen treden op 7 mei in werking.

Bron: ? Verordening (EU) Nr. 397/2013 van de Commissie van 30 april 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de monitoring van CO2-emissies van nieuwe personenauto's, Pb.L. 1 mei 2013, afl. 120.

Bron: ? Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 396/2013 van de Commissie van 30 april 2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1014/2010 met betrekking tot bepaalde eisen voor de monitoring op de CO2-emissies van nieuwe personenauto's, Pb.L. 1 mei 2013, afl. 120.