Rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars gewijzigd

Een KB van 18 april 2013 vervangt de rubriek ?423 Kredietinstellingen' en haar onderverdelingen in het ?minimum genormaliseerd rekeningenstelsel' voor verenigingen van mede-eigenaars.

Vanaf 1 januari 2013

Verenigingen van mede-eigenaars moeten hun boekhouding voeren volgens het ?minimum genormaliseerd rekeningenstelsel' dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2012. Dat rekeningenstelsel is verplicht voor elke mede-eigendom die minstens 20 kavels omvat (kelders, garages en parkeerplaatsen niet inbegrepen). Het is van toepassing op de boekjaren die starten vanaf 1 januari 2013.

Nieuwe rubriek ?423 Kredietinstellingen'

De rubriek ?423 Kredietinstellingen' van het ?minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars is voortaan opgedeeld als volgt:

4230 Schulden op rekening;

4231 Promessen;

4232 Acceptkredieten.

In werking

Het KB van 18 april 2013 treedt in werking op 6 mei 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 18 april 2013 tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 12 juli 2012 tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars, BS 6 mei 2013, 26.409.

Zie ook:
Koninklijk besluit van 12 juli 2012 tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars,BS 3 augustus 2013, 45.961.