Regels voor toe te passen wisselkoers gegroepeerd in Btw-wetboek

Het Btw-KB nr. 42 van 29 december 1992 wordt met ingang van 1 januari 2013 volledig opgeheven.

Dat KB bevatte regels voor de toe te passen wisselkoers indien er elementen voor het bepalen van de maatstaf van heffing van de btw, voor een andere handeling dan een invoer van goederen, uitgedrukt zijn in een vreemde munteenheid.
Deze regels zijn nu gegroepeerd in het Btw-wetboek zelf.

Zowel het Btw-wetboek als het Btw-KB nr. 42 bevatten bepalingen die in België van toepassing zijn over de te gebruiken wisselkoers indien de elementen voor de bepaling van de maatstaf van heffing van de btw zijn uitgedrukt in de munteenheid van een derde land of van een lidstaat die de euro niet heeft aangenomen.

Artikel 91 van de btw-richtlijn regelt deze materie op communautair niveau.
Om te komen tot een beter leesbare omzetting van artikel 91 van de btw-richtlijn zijn alle regels over deze materie, zowel voor de invoer als voor de andere handelingen, gehergroepeerd in artikel 27 van het Btw-wetboek.

De hergroepering kadert in de omzetting in Belgisch recht van de Europese factureringsrichtlijn. Deze richtlijn trad op 1 januari 2013 in werking.

In werking

Het KB van 30 april 2013, dat het Btw-KB nr. 42 opheft, heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 30 april 2013 tot opheffing van het koninklijk besluit nr. 42 van 29 december 1992 tot vaststelling van de toe te passen wisselkoers indien gegevens voor het bepalen van de maatstaf van heffing van de belasting over de toegevoegde waarde voor handelingen andere dan de invoeren van goederen, zijn uitgedrukt in een vreemde munteenheid, BS 7 mei 2013, 26.538.

Zie ook:
- Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat de factureringsregels betreft, Pb.L. 22 juli 2010, afl. 198, 1-8 (Europese factureringsrichtlijn).
- Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde Pb.L. 11 december 2006, afl. 347, 1-118 (btw-richtlijn).