Loonbescherming voor illegaal tewerkgestelde derdelanders

Een wet van 11 februari 2013 heeft onlangs een paar maatregelen uitgewerkt om de tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen strenger te bestraffen.

Werkgevers moeten nagaan of derdelanders een geldige verblijfstitel hebben. Bedrijven die toch illegalen tewerkstellen, moeten het nog verschuldigde loon en de bijhorende sociale bijdragen en belastingen betalen. De bescherming van de uitbetaling van het nog verschuldigde loon werd ingelast in de Loonbeschermingswet.

De wetgever bepaalt dat de werkgever via een overschrijving het verschuldigde loon van de illegaal verblijvende derdelander moet overmaken op de postchequerekening van de Deposito- en Consignatiekas wanneer hij het postadres en de bank- of postchequerekening van de werknemer niet kent. Dit loon is gelijkwaardig aan het loon van een werknemer in een vergelijkbare arbeidsverhouding.

Een KB van 23 april 2013 voegt daar nu aan toe dat het loon geacht wordt aan de werknemer te zijn uitbetaald op de dag waarop de rekening van de Deposito- en Consignatiekas gecrediteerd is. Op die manier wordt het KB op de Uitbetaling van het Loon afgestemd op de nieuwe regeling.

Deze aanvulling treedt in werking op 4 maart 2013. Dat is het moment waarop de wet van 11 februari 2013 in werking getreden is.

Bron: Koninklijk besluit van 23 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1986 houdende nadere regelen betreffende de uitbetaling van het loon in giraal geld en de overdracht van of het beslag op het tegoed van de bank- of de postcheckrekening waarop het loon van de werknemer wordt overgeschreven, BS 14 mei 2013

Zie ook:
? Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen, BS 22 februari 2013
? Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, BS 30 april 1965 (art. 5 van de Loonbeschermingswet)
? Koninklijk besluit van 5 maart 1986 houdende nadere regelen betreffende de uitbetaling van het loon in giraal geld en de overdracht van of het beslag op het tegoed van de bank- of de postcheckrekening waarop het loon van de werknemer wordt overgeschreven, BS 21 maart 1986 (KB op de Uitbetaling van het Loon)