Opnieuw correctie bij loonschijven voor werkloosheidsuitkeringen

De loonplafonds voor de berekening van de werkloosheidsuitkeringen zijn op 1 april 2013 met 2% opgetrokken, met uitzondering van het grensbedrag dat men gebruikt bij werkloosheid met bedrijfstoeslag. Hiervoor past men een nieuw grensbedrag toe.

Ook de loonschijven voor de berekening van de werkloosheidsuitkeringen werden aangepast aan de nieuwe situatie. Voor de berekening van de uitkering op basis van het gemiddeld dagloon wordt dit loon immers ingeschaald volgens een reeks loonschijven, en beperkt tot de grensbedragen die opgenomen zijn in het Werkloosheidsbesluit.

Daar heeft een ministerieel besluit van 16 april 2013 voor gezorgd. Maar de tabel met loonschijven bleek niet helemaal correct. En dus werd hij volledig vervangen door een aangepaste tabel. Dat gebeurde met een erratum dat op 2 mei in het Belgisch Staatsblad verschenen is.

En nu volgt er opnieuw een erratum. In de tabel die op 2 mei verschenen is, moet het bedrag ?71,8976? vermeld worden in de 4e kolom ?base de calcul?, in plaats van in de 3e kolom. In de Nederlandse versie stond dit bedrag al in de juiste kolom.

Grensbedragen

Sinds 1 april 2013 gelden volgende basisbedragen:

Grensbedrag A: 62,6191 euro per dag (voordien: 61,3913 euro per dag).

Grensbedrag B: 67,0098 euro per dag (voordien: 65,6959 euro per dag).

Grensbedrag C: 71,8976 euro per dag (voordien: 70,4878 euro per dag).

Grensbedrag AX: 61,8461 euro per dag (voordien: 60,6334 euro per dag). Dit grensbedrag geldt voor de berekening van de uitkering voor werknemers die jeugd- of seniorvakantie nemen.

Grensbedrag AY: 61,2564 euro per dag (voordien: 60,0553 euro per dag). Dit grensbedrag geldt voor de berekening van de uitkering voor alleenwonende werknemers tijdens de tweede vergoedingsperiode indien ze geen anciënniteitstoeslag krijgen.

Grensbedrag AZ: 60,6334 euro per dag. Dit grensbedrag is nieuw en geldt voor de berekening van de uitkering van werklozen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, en werklozen die een aanvullende vergoeding voor ontslagen bejaarde grensarbeiders krijgen.

De verhoogde basisbedragen in het Werkloosheidsbesluit moeten aangepast worden aan de index. Dit betekent:

Grensbedrag A: 82,6259 euro per dag

Grensbedrag B: 88,4194 euro per dag

Grensbedrag C: 94,8689 euro per dag

Grensbedrag AX: 81,6059 euro per dag

Grensbedrag AY: 80,8278 euro per dag

Grensbedrag AZ: 80,0058 euro per dag

Er geldt een overgangsregeling. De bestaande grensbedragen blijven namelijk gelden voor de werknemers die vóór 1 april uitkeringen genoten. Dit tot op de dag voorafgaand aan deze waarop de berekeningsbasis van de uitkering herzien wordt. Maar er zijn een paar uitzonderingen.

Bron: Ministerieel besluit van 16 april 2013 tot wijziging van artikel 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering. Erratum, BS 15 mei 2013

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 31 december 1991 (Werkloosheidsbesluit)
? Ministerieel besluit van 16 april 2013 tot wijziging van artikel 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering. Erratum, BS 2 mei 2013