Nog geen Beneluxdepot van merk, tekening of model in het Engels

Protocol II van 8 december 2011 bij het Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag, maakt het mogelijk om naast het Nederlands en het Frans, ook het Engels te gebruiken als depot- of proceduretaal. Met een protocol van 22 juni 2012 trekt de raad van bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) Protocol II terug in, en voert hij dezelfde wijzigingen opnieuw door, maar dan in een verbeterde versie.
Het protocol met de correcties werd op 10 juni 2013 overgenomen in het Belgisch Staatsblad.

Er zijn geen inhoudelijke verschillen tussen het nieuwe protocol en het voormalige protocol II. Er worden enkel kleine correcties doorgevoerd: een foute verwijzing werd gecorrigeerd, een zinnetje dat vergeten was, werd tussengevoegd, enz.

Het nieuwe protocol treedt, net als het ingetrokken Protocol II, in werking zodra de 3 Benelux-landen het protocol hebben overgenomen in hun Staatsblad, en zodra de directeur-generaal van het BBIE een besluit met de datum van inwerkingtreding gepubliceerd heeft op de BBIE-website.

Nederland heeft het nieuwe protocol al gepubliceerd in het Tractatenblad nr. 77 van 15 mei 2013. Luxemburg deed dat in zijn ?Journal Officiel' van 6 juni 2013. België is dus de laatste in de rij. Nu nog wachten op het bericht van de directeur-generaal, dat gepubliceerd zal worden in de rubriek ?Actueel' van de BBIE-website, en dan kan de verruimde taalkeuze bij het Benelux-Bureau eindelijk realiteit worden.

Bron: Protocol [van 22 juni 2012] houdende intrekking van het Protocol II van 8 december 2011 en aanpassing van het Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), BS 10 juni 2013.

Zie ook:
Protocol van 8 december 2011 tot aanpassing van het Uitvoeringsreglement van het Benelux-Verdrag inzake de intelelctuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), BS 1 februari 2012.