Riziv-bijdrage ?Fonds voor de Medische Ongevallen' 2012

Het ?Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO)' kan in 2012 rekenen op 12.507.817 euro aan Riziv-steun. Dat is gevoelig meer dan in 2010 en 2011 waar een budget van ?slechts' 1.300.000 euro was voorzien.

Logisch, aangezien het fonds pas officieel met haar werkzaamheden is gestart op 1 september 2012 en het Riziv-geld bestemd is voor de ondersteuning van haar werking. Het fonds bestaat op papier al sinds 2010, maar door de val van de regering liep de effectieve opstart vertraging op.

Het bedrag wordt ook dit keer aangerekend op de administratiekosten van het Riziv.

Herinner dat het FMO door de wet van 19 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I) sinds 1 april 2013 een plaatsje heeft binnen het Riziv. Sindsdien is het niet langer een afzonderlijke instelling van openbaar nut, maar werd het geïntegreerd als vijfde operationele dienst van het Riziv. Het Fonds kreeg hierdoor een nieuwe juridische structuur.

Het KB van 9 januari 2013 treedt in werking op 24 juni 2013, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 9 januari 2013 tot vaststelling van het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Fonds voor de medische ongevallen in 2012, BS 14 juni 2013.

Zie ook
Wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, BS 2 april 2010.
Koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot vaststelling van, voor het jaar 2011, het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Fonds voor de medische ongevallen in 2010 en 2011, BS 12 september 2012.
Wet van 19 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I), BS 29 maart 2013 ( art. 27-43 DB Gezondheid )