Verplichte registratie voor horeca-uitbaters met geregistreerde kassa

Horeca-uitbaters die verplicht zijn om een btw-kasticket op te maken via een geregistreerd kassasysteem (overeenkomstig art. 21bis van het Btw-KB nr. 1), moeten zich vooraf registreren bij de dienst die de minister van Financiën aanwijst. Dat staat in het KB van 17 juni 2013.

Vooraleer de horeca-uitbaters een geregistreerd kassasysteem (zgn. ?slimme kassa') in gebruik nemen, moeten ze aan deze dienst de kenmerken meedelen van elk geregistreerd kassasysteem dat in elke plaats van uitbating gebruikt wordt.

Als de kenmerken van het gebruikte kassasysteem of van een onderdeel ervan wijzigen, of als ze een nieuw geregistreerd kassasysteem in gebruik nemen, moeten de horeca-uitbaters de dienst daarvan ook op de hoogte brengen.

De minister van Financiën regelt de toepassingsmodaliteiten voor de registratie van de horeca-uitbaters.

Uitstel geregistreerde kassa

Starters en overnemers van horecazaken waar regelmatig eten wordt geserveerd, moeten in principe sinds 1 januari 2010 een geregistreerd kassasysteem gebruiken. Sinds 1 januari 2013 geldt deze verplichting ook voor gevestigde horeca-uitbaters.
Met dit geregistreerd kassasysteem wil de overheid in de eerste plaats btw-fraude onmogelijk maken.

De FOD Financiën heeft echter de implementatie van het geregistreerd kassasysteem met blackbox in de horeca uitgesteld tot 1 januari 2014.

In werking

Het KB van 17 juni 2013 treedt in werking op 27 juni 2013.

Het wijzigt het ?KB van 30 december 2009' dat de definitie en de voorwaarden bepaalt waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen.

Bron: Koninklijk besluit van 17 juni 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen, BS 27 juni 2013.

Zie ook:
- Koninklijk besluit van 18 juni 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen, BS 25 juni 2013.
- Koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen, BS 31 december 2009; Err. BS 26 januari 2010.
- Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde - art. 53octies, § 1, zesde lid.
- Koninklijk Besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 31 december 1992 - art. 21bis.