Hogere sociale uitkeringen op 1 april 2013

De FOD Sociale Zekerheid laat weten dat er aangepaste bedragen zijn in twee takken. In de ziekte- en invaliditeitsverzekering voor werknemers en zelfstandigen. En in de pensioenregeling voor zelfstandigen.

Zoals gewoonlijk verschijnen de officiële bedragen met enige vertraging in het Belgisch Staatsblad. Dat is ook nu het geval.

De verhoogde bedragen sluiten aan bij een reeks KB's die de basisbedragen voor een aantal uitkeringen en voor het minimumpensioen voor zelfstandigen hebben opgetrokken. Dat is een gevolg van een welvaartsaanpassing die op 1 april 2013 doorgevoerd werd.

Bron: Officieel bericht, BS 4 juli 2013 (bedragen op 1 april 2013)

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 ( KB op de Geneeskundige Verzorging en Uitkeringen)
? Koninklijk besluit van 12 maart 2013 tot wijziging van artikel 131bis , § 1septies , van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 25 maart 2013.
? Koninklijk besluit van 21 mei 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 14 juni 2013
? Koninklijk besluit van 21 mei 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 12 juni 2013