Nieuwe interestvoeten voor laattijdige betaling van overheidsopdrachten

Wanneer een aanbestedende overheid nalaat om tijdig haar schulden te betalen die ze heeft bij een aannemer die een overheidsopdracht (zowel werken, leveringen als diensten) heeft uitgevoerd, dan moet ze een verwijlinterest betalen. De nieuwe interestvoeten zijn op 9 juli 2013 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Gegund vóór 8 augustus 2002

De maandelijkse rentevoet voor de werken, leveringen of diensten die aangekondigd werden op of na 1 januari 1981 en die gegund werden vóór 8 augustus 2002, daalt van 3% naar 2,5%. De lagere rentevoet geldt vanaf 1 juni 2013.

Het percentage komt overeen met de rentevoet van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank op 31 mei 2013, namelijk 1% verhoogd met een marge van 1,50%.

Gegund vanaf 8 augustus 2002

De rentevoet van de verwijlintresten voor overheidsopdrachten die gegund zijn vanaf 8 augustus 2002 bedraagt van januari tot juni 2013, 8%. Dat percentage geldt al sinds januari 2012.

Bron: Overheidsopdrachten. Rentevoet van de verwijlintresten. Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden, BS 9 juli 2013.

Zie ook
Overheidsopdrachten - Rentevoet van de verwijlintresten - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden - Bericht, BS 27 augustus 2012.