Bekendmakingskosten voor vennootschaps- en verenigingsakten stijgen

De minister van Justitie, Annemie Turtelboom, heeft de tarieven aangepast voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de akten en stukken van handelsvennootschappen, burgelijke vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV's), verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's), internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw's), stichtingen, en organismen voor de financiering van pensioenen (ofp's). De minister paste ook de regels aan voor de jaarlijkse indexering van de tarieven.

Bekendmakingskosten

Vanaf 1 augustus 2013 betaalt u de volgende bedragen:

Vennootschappen en EESV?s   Oprichtingsakte Wijzigingsakte Neerlegging op papier Elektronische neerlegging Bedrag in euro, excl. btw ? 214,88 ? 173,55 ? 126,00 Bedrag in euro, met 21% btw ? 260,00 ? 210,00 ? 152,46

Verenigingen, stichtingen, en ofp?s   Oprichtingsakte Wijzigingsakte Neerlegging op papier Elektronische neerlegging Bedrag in euro, excl. btw ? 148,76 ? 107,44 ? 100,80 Bedrag in euro, met 21% btw ? 180,00 ? 130,00 ? 121,97

Indexering bekendmakingskosten

Voortaan worden de bekendmakingskosten voor de akten en stukken van vennootschappen, EESV's, verenigingen, stichtingen en ofp's jaarlijks op 1 maart (in plaats van 1 januari) aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober van het jaar voordien. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand december 2012 (in plaats van oktober 2002).

De aanpassing van de bedragen gebeurt volgens de volgende formule:
het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer.
Het verkregen resultaat wordt afgerond op het naasthogere veelvoud van 10 eurocent.

Vanaf nu worden de aangepaste bedragen uiterlijk op 15 februari (in plaats van 15 december) van elk jaar bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

In werking

Het MB van 11 juli 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013, tien dagen na zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Ministerieel besluit van 11 juli 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, stichtingen en organismen voor de financiering van pensioenen, BS 22 juli 2013.

Zie ook:
Ministerieel Besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen, BS 1 juli 2003.