Kmo's kunnen dubbel zoveel lenen via winwinlening (art. 40 programmadecreet)

Het programmadecreet van 5 juli 2013 verdubbelt de som die kleine, middelgrote en micro-ondernemingen en zelfstandigen kunnen ontlenen binnen het stelsel van de winwinlening. Het maximaal ontleenbare bedrag stijgt van 100.000 naar 200.000 euro.
Het plafond voor de kredietgever blijft op 50.000 euro liggen.

Binnen het stelsel van de winwinlening kunnen startende kmo's en zelfstandigen rechtstreeks geld lenen van particulieren. De Vlaamse regering legt de rentevoet vast. Momenteel bedraagt die 2,75%. De overheid heeft ook een modelcontract ontworpen voor de leningsovereenkomst.
In ruil krijgt de particulier een belastingvoordeel van 2,5%.

Een winwinlening heeft een looptijd van 8 jaar, en wordt in principe in één keer terugbetaald na het verstrijken van die termijn.

De particuliere kredietgever kan via dit systeem maximum 50.000 euro uitlenen. De kredietnemer-kmo kan nu tot 200.000 euro opnemen, via meerdere winwinleningsovereenkomsten, met meerdere kredietgevers.

De verhoging van het plafond gaat in op 9 augustus 2013.

Tussen 1 september 2006 - bij de start van het systeem van de winwinlening - en 31 december 2012 werden er 3.634 winwinleningen gesloten. En dit voor een bedrag van gemiddeld 27.500 euro per lening (cijfers van 2012). Tot 30 september 2012 hadden 134 kmo's het oude maximum van 100.000 euro opgenomen.

Bron: Decreet van 5 juli 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2013, BS 30 juli 2013 (art. 40 en 42 van het Programmadecreet).

Zie ook:

- Decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, BS 30 juni 2006 (art. 4 van het Winwindecreet).
? Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 houdende uitvoering van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, BS 17 augustus 2006 (Winwinbesluit, met model van leningsovereenkomst).