Schoolpremie wordt teruggeschroefd

De schoolpremie wordt teruggeschroefd in de privésector en de overheidssector. Eerder werd ook de schoolpremie voor zelfstandigen verminderd. Het gaat om een begrotingsmaatregel.

Schoolpremie

De schoolpremie is een aanvulling op de kinderbijslag die in 2006 ingevoerd werd om ouders met leerplichtige kinderen een duwtje in de rug te geven. Jaarlijks bij het begin van het nieuwe schooljaar wordt de bijslag toegekend. Het gaat om een forfaitair bedrag dat verhoogt volgens de leeftijd van het kind.

De extra bijslag wordt sinds 2008 toegekend voor alle kinderen die rechtgevend zijn op kinderbijslag. Daarvoor was de schoolpremie een gerichte maatregel voor kinderen van 6 tot 11 jaar en van 12 tot 17 jaar.

In de leeftijdscategorie van 18 tot 25 jaar werd de bijslag gefaseerd opgetrokken in 2010, 2011 en 2012. Maar bij de begrotingscontrole voor dit jaar bleek dat er niet voldoende geld is om de schoolpremie voor het schooljaar 2013-2014 volledig toe te kennen. Vandaar dat een KB van 18 juli 2013 de premie terugschroeft.

Basisbedragen

De nieuwe basisbedragen voor de schoolpremie worden ingeschreven in de kinderbijslagwet voor werknemers:

16,67 euro voor een kind dat nog geen 5 jaar is op 31 december van het jaar vóór dat waarin de bijslag verschuldigd is;

37,89 euro voor een kind dat minstens 5 jaar is op 31 december van het jaar vóór dat waarin de bijslag verschuldigd is, en dat nog geen 11 jaar is op die datum;

53,05 euro voor een kind dat minstens 11 jaar is op 31 december van het jaar vóór dat waarin de bijslag verschuldigd is, en dat nog geen 17 jaar is op die datum;

72 euro voor een kind dat minstens 17 jaar is op 31 december van het jaar vóór dat waarin de bijslag verschuldigd is.

De geïndexeerde bedragen zijn: 22, 50, 70 en 95 euro.

Deze bedragen verhogen de kinderbijslag die verschuldigd is voor de maand juli. Voor kinderen met een verhoogde kinderbijslag vermindert de jaarlijkse aanvulling niet.

De premie wordt afzonderlijk betaald. De aanhef van het KB van 18 juli 2013 benadrukt dat het recht op de jaarlijkse leeftijdsbijslag ontstaat in juli en dat het bedrag eind juli wordt betaald voor de overheidssector, en op 8 augustus voor de privésector.

In werking

Het KB van 18 juli 2013 treedt retroactief in werking op 30 juni 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 18 juli 2013 tot wijziging van de bedragen bedoeld in artikel 44ter van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, BS 1 augustus 2013

Zie ook:
Koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, wat de bepalingen in verband met de jaarlijkse leeftijdsbijslag betreft, BS 31 juli 2013
Samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, BS 22 december 1939 (art. 44ter kinderbijslagwet voor werknemers)