Elektronisch aanslagbiljet: keuze belastingplichtige en aanvang aanslag- en betalingstermijnen (art. 25, 31-32, 34 en 36 wet fiscale bepalingen)

De belastingplichtige kan voortaan kiezen om enkel nog een elektronisch aanslagbiljet te ontvangen. Gaat het om een gemeenschappelijke aanslag, dan moeten beide belastingplichtigen zich daarmee akkoord verklaren (nieuw art. 302, nieuw tweede en derde lid WIB 1992).

De aanvang van de bezwaartermijn en van de termijn om de aanslag te betalen worden voor een elektronisch aanslagbiljet anders berekend dan voor een papieren (art. 371, nieuw tweede lid WIB 1992; art. 373, nieuw tweede lid WIB 1992; art. 413, nieuw tweede lid WIB 1992).

De maatregel is van toepassing op de aanslagbiljetten die betrekking hebben op aanslagjaar 2013 en volgende.

Bron: Wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling, BS 28 juni 2013 (art. 25, 31-32, 34 en 36 van de wet fiscale bepalingen)