Kinderbijslag: bedragen schoolpremie en maandelijkse leeftijdsbijslag aangepast

De FOD Sociale Zekerheid publiceert in het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2013 de nieuwe bedragen van de leeftijdsbijslagen bij de kinderbijslag (spilindex 119,62). De bedragen werden aangepast als gevolg van de recente besparingsmaatregelen van de Regering.

De Regering besloot om te besparen in de sector van de kinderbijslag. Ze verlaagt het bedrag van de schoolpremie (= jaarlijkse leeftijdsbijslag) vanaf 2013 en voert een nieuw systeem in voor de berekening van de maandelijkse leeftijdsbijslagen (afschaffing speciale leeftijdstoeslagen voor kinderen geboren in 1996 of vroeger). De besparingsmaatregelen gelden echter niet voor alle categorieën (bv. niet voor kinderen die recht hebben op een bijkomende bijslag voor éénoudergezinnen, een sociale bijslag, enz.).

De nieuwe bedragen van de maandelijkse leeftijdsbijslag gelden vanaf 1 augustus 2013. Die van de schoolpremie vanaf 1 juli 2013.

Kinderbijslag werknemers - Leeftijdsbijslag per maand

Leeftijdsbijslag per maand vanaf 1 augustus 2013 (spilindex 119,62):

a) Eerste kind van de gewone schaal dat geen recht heeft op een bijkomende bijslag voor éénoudergezinnen, een sociale bijslag of een bijkomende bijslag voor kinderen met een aandoening:kind van 6 t.e.m. 11 jaar: 15,73 euro; kind van 12 t.e.m. 17 jaar: 23,95 euro; kind van 18 t.e.m. 24 jaar: 27,60 euro;

b) Andere kinderen (incl. alle kinderen die recht hebben op een bijkomende bijslag voor éénoudergezinnen, een sociale bijslag of een bijkomende bijslag voor alle kinderen met een aandoening):kind van 6 t.e.m. 11 jaar: 31,36 euro;kind van 12 t.e.m. 17 jaar: 47,92 euro; kind van 18 t.e.m. 24 jaar: 60,93 euro.

Kinderbijslag werknemers - Schoolpremie

Jaarlijkse leeftijdsbijslag (= schoolpremie) vanaf 1 juli 2013 (spilindex 119,62):

a) Kinderen die geen recht hebben op een bijkomende bijslag voor éénoudergezinnen, een sociale bijslag, een bijkomende bijslag voor kinderen met een aandoening of de verhoogde wezenbijslag:kind van 0 t.e.m. 5 jaar: 22,00 euro; kind van 6 t.e.m. 11 jaar: 50,00 euro;kind van 12 t.e.m. 17 jaar: 70,00 euro; kind van 18 t.e.m. 24 jaar: 95,00 euro;

b) Kinderen die recht hebben op een bijkomende bijslag voor éénoudergezinnen, een sociale bijslag, een bijkomende bijslag voor kinderen met een aandoening of de verhoogde wezenbijslag:kind van 0 t.e.m. 5 jaar: 27,60 euro; kind van 6 t.e.m. 11 jaar: 58,59 euro; kind van 12 t.e.m. 17 jaar: 82,02 euro; kind van 18 t.e.m. 24 jaar: 110,42 euro.

Gewaarborgde gezinsbijslag

Jaarlijkse leeftijdsbijslag (= schoolpremie) vanaf 1 juli 2013 (spilindex 119,62):

a) Kinderen die voor een volledige maand geen kinderbijslag genieten in een andere regeling:kind van 0 t.e.m. 5 jaar: 27,60 euro; kind van 6 t.e.m. 11 jaar: 58,59 euro; kind van 12 t.e.m. 17 jaar: 82,02 euro; kind van 18 t.e.m. 24 jaar: 110,42 euro;

b) Kinderen die al voor een volledige maand kinderbijslag genieten in een andere regeling:kind van 0 t.e.m. 5 jaar: 22,00 euro;kind van 6 t.e.m. 11 jaar: 50,00 euro; kind van 12 t.e.m. 17 jaar: 70,00 euro; kind van 18 t.e.m. 24 jaar: 95,00 euro.

De kinderen die recht hebben op een bijkomende bijslag voor éénoudergezinnen, een sociale bijslag, een bijkomende bijslag voor kinderen met een aandoening of de verhoogde wezenbijslag krijgen het verhoogde bedrag bedoeld in punt a) hierboven.

Kinderbijslag zelfstandigen - schoolpremie

Jaarlijkse leeftijdsbijslag (= schoolpremie) vanaf 1 juli 2013 (spilindex 119,62):

a) Kinderen met gewone kinderbijslag:kind van 0 t.e.m. 5 jaar: 22,00 euro; kind van 6 t.e.m. 11 jaar: 50,00 euro; kind van 12 t.e.m. 17 jaar: 70,00 euro;kind van 18 t.e.m. 24 jaar: 95,00 euro;

b) Kinderen met verhoogde kinderbijslag:kind van 0 t.e.m. 5 jaar: 27,60 euro; kind van 6 t.e.m. 11 jaar: 58,59 euro;kind van 12 t.e.m. 17 jaar: 82,02 euro;kind van 18 t.e.m. 24 jaar: 110,42 euro.

Alleen kinderen die recht hebben op 'gewone' kinderbijslag in juli 2013 ontvangen deze schoolpremie.
De kinderen die recht geven op een bijkomende bijslag voor éénoudergezinnen, een sociale toeslag, een bijkomende bijslag voor kinderen met een aandoening of de verhoogde wezenbijslag, krijgen het verhoogde bedrag.

Bron: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Officieel bericht, BS 26 augustus 2013.