F45b-bord: niet doodlopend voor zwakke weggebruiker

De wetgever voerde begin deze maand een nieuw verkeersbord in: het bord F45b. F45b is een variatie op het bord 'F45, doodlopende weg'. Het bord maakt fietsers en voetgangers erop attent dat een weg die doodlopend is voor wagens, toch een doorgang bevat voor hen.

Het bord kreeg per vergissing de naam 'dooRlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers?. Dat moest uiteraard ?dooDlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers? zijn. Een erratum in het Belgisch Staatsblad van 28 augustus zet dat foutje recht.

Bron: Wet van 10 juli 2013 tot invoeging van het aanwijzingsbord ?doorlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers?. Erratum, BS 28 augustus 2013.

Zie ook:
Wet van 10 juli 2013 tot invoeging van het aanwijzingsbord ?doorlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers?, BS 8 augustus 2013.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, BS 9 december 1975 (art. 71 van de Wegcode met de verkeersborden).