Werkloosheidsuitkeringen: plafond vervangingsinkomen opgetrokken

Bepaalde inkomens, zoals pensioenen en de schadeloosstelling toegekend bij toepassing van de wetgeving op de arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg naar en van het werk of de beroepsziekten, worden in de werkloosheidsreglementering enkel gekwalificeerd als vervangingsinkomen als ze een bepaald plafond overschrijden (art. 61, 2de lid, MB werkloosheidsreglementering).

Dat plafond wordt op 1 september 2013 opgetrokken van 436,88 euro tot 445,62 euro per persoon per maand.

Bron: Ministerieel besluit van 19 augustus 2013 tot wijziging van artikel 61 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, BS 23 augustus 2013.

Zie ook:
Ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, BS 25 januari 1992 - art. 61, 2de lid.