Vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren krijgt update

De regels voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren worden geactualiseerd. Ze worden aangepast aan een Europese richtlijn van 2012 die zelf - voor de toepasselijke wetgeving - verwijst naar de ADN, de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

De ADN wordt om de twee jaar bijgewerkt. Voor 2013 is er een nieuwe versie. Onze Belgische regels worden hieraan aangepast. De nieuwe vervoerregels gelden verplicht vanaf 1 juli 2013. Dan loopt de overgangstermijn van zes maanden (van 1 januari tot en met 30 juni) af. Tijdens die overgangsperiode konden zowel de oude als de nieuwe regels toegepast worden.

Belangrijke wijzigingen in de ADN 2013 zijn onder andere

toevoeging van een aantal UN-nummers aan de lijst van gevaarlijke goederen;

gewijzigde en nieuwe definities;

gewijzigde classificatiecodes; en

wijzigingen in de bijzondere bepalingen.

Het KB van 30 augustus 2013 treedt in werking op 30 juni 2013. Dat is de uiterste datum voor de omzetting van de richtlijn in nationaal recht.

Bron: Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, BS 6 september 2013.

Zie ook:
Richtlijn 2012/45/EU van 3 december 2012 tot tweede aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
Richtlijn 2008/68/EG van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
Koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) Bijlagen Editie 2013