Inwerkingtreding Boek IV en Boek V Wetboek van economisch recht

Een wet van 3 april 2013 heeft 2 boeken ingevoegd in het Wetboek van economisch recht:

Boek IV ?Bescherming van de mededinging?

Boek V ?De mededinging en de prijsevoluties?

Boek IV hervormt de Belgische Mededingingsautoriteit en zorgt ervoor dat de procedures in de toekomst vlotter zullen verlopen. Boek V richt zich op het concurrentiebeleid en de competitiviteit van onze economie. Een tweede wet van 3 april 2013 regelt een aantal procedurele aangelegenheden

Het moment waarop deze nieuwe regels in werking treden, moest nog vastgelegd worden bij KB. En dat is nu gebeurd door twee KB's van 30 augustus 2013:

De artikelen 2 tot 12 van de wet van 3 april 2013 die de procedurele aspecten regelt (aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet) treden in werking op 6 september 2013. Dat is de dag waarop het eerste KB van 30 augustus 2013 in het Staatsblad verschenen is.

Het tweede KB van 30 augustus 2013 behandelt de inwerkingtreding van een reeks bepalingen van de wet die Boek IV en Boek V ingevoegd heeft in het Wetboek van economisch recht. Het bepaalt dat volgende bepalingen ook in werking treden op 6 september 2013: artikel 2artikel 4, met uitzondering van de artikelen IV.16, §§ 4 en 5, IV.17, §§ 1 en 2, IV.22, §§ 2 en 3, IV.24, § 2 en IV.26, § 1artikel 6artikel 8artikel 10 tot 16artikelen 18 tot 23 artikelen 25 tot 27

Bron: - Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in Boek IV ?Bescherming van de mededinging? en Boek V ?De mededinging en de prijsevoluties? van het Wetboek van economisch recht, BS 6 september 2013

Bron: - Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van Boek IV « Bescherming van de mededinging » en Boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek IV en Boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek IV en aan Boek V, in Boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 6 september 2013