Kentekenbewijs in twee aparte delen sinds 1 september

Sinds 1 september 2013 bestaat het kentekenbewijs uit twee aparte delen. Terwijl het eerste deel altijd in de wagen bewaard moeten worden, zal het tweede apart bewaard moeten worden buiten de wagen. Deze maatregel dient vooral om diefstal en fraude te bestrijden aangezien het voortaan onmogelijk wordt om een wagen te verkopen als men niet de twee delen van het kentekenbewijs kan voorleggen.

Inhoud

Beide delen van het kentekenbewijs zijn overwegend zandkleurig en bevatten, onder andere, een watermerk, fluorescerende vezels en een fluorescerende opdruk om ze te beschermen tegen vervalsing. Naast de gewone zwarte opdruk vertonen beide delen een specifiek achtergrondschriftbeeld in irisbedrukking.

Deel I bestaat uit twee pagina's in A5-formaat met een gewone zwarte opdruk die het volgende vermeldt:

1/ Op de eerste pagina:

de aanduiding alsook het onderscheidingsteken van het Koninkrijk België en de aanduiding ?Europese Unie?;

de woorden ?kentekenbewijs Deel I? in drukletters;

de specifieke voertuig- of inschrijvingsgegevens waarop het kentekenbewijs betrekking heeft;

een vermelding dat de houder van het kentekenbewijs niet noodzakelijk de eigenaar van de wagen is;

een vermelding die aangeeft dat Deel I steeds aanwezig moet zijn in de wagen;

2/ Op de tweede pagina:

de datum waarop het kentekenbewijs uitgereikt werd;

de naam, het adres en de code van de afzender;

nogmaals de specifieke voertuig- of inschrijvingsgegevens waarop het kentekenbewijs betrekking heeft, en een vermelding die aangeeft dat de houder van het bewijs niet noodzakelijk de eigenaar van de wagen is;

?

Deel II van het kentekenbewijs telt eveneens twee pagina's in A5-formaat waarvan de gewone zwarte opdruk de meeste vermeldingen van Deel I overneemt, met uitzondering van de vermelding die zegt dat Deel II van het kentekenbewijs apart van Deel I bewaard moet worden, buiten de wagen.

Bovendien moeten we nog opmerken dat beide delen van de bewijzen die bij een inschrijving 'proefrit' of 'handelaar' uitgereikt worden, sterk lijken op de gewone bewijzen, maar enkele extra vermeldingen bevatten, zoals de cilinderinhoud of de technisch toelaatbare maximummassa (enkel voor de inschrijving 'handelaar'), de aard en toekenningsdatum van de kentekenplaat, het ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) van de houder van de inschrijving, ...

Vergoedingen

Tot slot moeten we er nog bij vermelden dat er 30 euro aangerekend zal worden voor de uitreiking van een kentekenplaat of een duplicaat ervan, eventueel vergezeld van een kentekenbewijs of een deel ervan. Als enkel een kentekenbewijs of een deel (of duplicaat) ervan uitgereikt wordt, bedraagt de vergoeding slechts 26 euro.

In werking

Deze nieuwe maatregelen zijn van toepassing sinds 1 september 2013.

Bron: Ministerieel besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 30 augustus 2013

Bron: Koninklijk Besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen, BS 30 augustus 2013

Bron: Koninklijk Besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 30 augustus 2013