Handhaving rechten treinreizigers toegewezen

De leidinggevende ambtenaar van het bestuur dat bevoegd is voor het spoorvervoer (of zijn afgevaardigde) wordt belast met de handhaving van Verordening (EG) nr. 1371/2007 op het Belgisch grondgebied. Die tekst van 23 oktober 2007 behandelt de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer.

Het gaat hier dus enkel om de treinreizen en -diensten in België die vallen onder de Verordening (EG) nr. 1371/2007. De Europese regels zijn immers enkel van toepassing op treinreizen en -diensten die worden verstrekt door een of meer spoorwegondernemingen die daarvoor een vergunning gekregen hebben.

Een gelijkaardig KB van 7 mei 2010 wordt opgeheven. Die tekst had de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Vervoer te Land belast met de handhaving van Verordening (EG) nr. 1371/2007.

Het KB van 30 augustus 2013 treedt in werking op 26 september 2013. Dat is 10 dagen na publicatie in het Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot aanwijzing van de overheidsinstantie belast met de handhaving van Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer, BS 16 september 2013

Zie ook:
Koninklijk besluit van 7 mei 2010 tot aanwijzing van de overheidsinstantie belast met de handhaving van Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en de verplichtingen van reizigers in het treinverkeer, BS 4 juni 2010 (wordt opgeheven)