Europa publiceert 'Douanewetboek van de Unie'

Europa heeft zijn 'communautair douanewetboek' vervangen door het 'douanewetboek van de Unie' (UDW), dat gedeeltelijk op 30 oktober 2013 van kracht wordt.

Het 'communautair douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek)' werd vastgesteld bij verordening (EG) nr. 450/2008. Omdat dit wetboek op verschillenden punten moest worden gewijzigd, komt het nieuwe 'douanewetboek van de Unie' in de plaats.

'Verordening (EU) nr. 952/2013 van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (herschikking)':

bracht verordening (EG) nr. 450/2008 in overeenstemming met het Verdrag van Lissabon;

heeft verordening (EG) nr. 450/2008 aangepast aan de praktische aspecten en ontwikkelingen op het vlak van douanewetgeving en andere beleidsterreinen die van belang zijn voor het verkeer van goederen tussen de Europese Unie en derde landen;

biedt voldoende tijd voor de ontwikkeling van ondersteunende IT-systemen.

In bijlage bij de nieuwe verordening (EU) nr. 952/2013 zit een concordantietabel.

In werking

Verordening (EU) nr. 952/2013 treedt in werking op 30 oktober 2013.

Heel wat artikelen van het 'douanewetboek van de Unie' zijn vanaf 30 oktober 2013 van toepassing.
De andere artikelen zijn van toepassing met ingang van 1 juni 2016.

Bron: Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie

Zie ook:
Verordening 450/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek), Pb.L. 4 juni 2008, afl. 145.