Basisregistratieformulier voor schuldbemiddeling wordt vervangen

Instellingen voor schuldbemiddeling moeten elk jaar het aantal dossiers voor budget- en schuldhulpverlening registreren. Het gaat om een basisregistratie.

Het modelformulier voor 2012 werd vastgelegd in een ministerieel besluit van 17 januari 2012. Maar die tekst wordt nu opgeheven en retroactief vervangen. Het nieuwe model is een bijlage bij een ministerieel besluit van 14 december 2012. Die tekst is wel pas in het Staatsblad verschenen op 16 oktober 2013.

De instellingen voor schuldbemiddeling moeten elk jaar gegevens doorspelen over hun budgethulpverlening en schuldhulpverlening van het afgelopen jaar. Op het registratieformulier vermelden de instellingen onder andere hoeveel dossiers ze het afgelopen jaar hebben behandeld. Ook de wachtlijsten en de wachttijden komen aan bod.

Naast de jaarlijkse basisregistratie moeten de instellingen om de twee jaar ook een uitgebreide registratie doen - via een gestandaardiseerde vragenlijst. Wie zich niet houdt aan de registratieverplichtingen kan zijn erkenning verliezen.

Het ministerieel besluit van 14 december 2012 treedt retroactief in werking op 1 januari 2012.

Bron: Ministerieel besluit van 14 december 2012 betreffende de vaststelling van het model van basisregistratie, te hanteren door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling, BS 16 oktober 2013