Aangepaste drempelbedragen betaald educatief verlof

Het nieuwe schooljaar heeft voor nieuwe bedragen gezorgd binnen het stelsel van het betaald educatief verlof.

Loonplafond

Werknemers die educatief verlof nemen, krijgen hun loon verder uitbetaald op de gebruikelijke betaaldag. Maar dit loon wordt wel begrensd tot een bepaald bedrag dat in principe jaarlijks geïndexeerd wordt.

Voor de periode van 1 september 2013 tot 31 augustus 2014 ligt dit algemeen loonplafond op 2.760 euro bruto per maand. Dat komt overeen met een indexaanpassing ten opzichte van de loongrens van 2.706 euro voor het schooljaar 2012-2013.

Terugbetaling

Werkgevers kunnen de loonkosten van hun werknemers in het stelsel van het betaald educatief verlof gedeeltelijk recupereren. Ze kunnen bij de FOD WASO de terugbetaling vragen van het loon en de sociale bijdragen die erop verschuldigd zijn.

Maar de terugvordering van de uitbetaalde uren is beperkt tot een forfaitair bedrag per lesuur. Het bedrag varieert naargelang het beschikbare budget en het opleidingstype. Voor dit schooljaar bedraagt het uurforfait maximaal 22,08 euro per uur betaald educatief verlof. Vorig schooljaar was dit 21,65 euro.

Werkgeversbijdrage

De werkgeversbijdrage bedraagt 0,04% vanaf het vierde kwartaal 2013 tot en met het derde kwartaal 2014. Vanaf het vierde kwartaal 2014 wordt die bijdrage op structurele wijze vastgesteld op 0,05%. Dat wordt bevestigd door een NAR-advies van 16 juli 2013.

De inhouding wordt verricht op de lonen die in aanmerking komen voor de berekening van de SZ-bijdragen.

In werking

Het KB van 7 november 2013 treedt retroactief in werking op 1 september 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 7 november 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 18 november 2013

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 10 augustus 1985
? Koninklijk besluit van 10 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 20 december 2012
? Nationale arbeidsraad, advies nr. 1.858 van 16 juli 2013, ?Regelgeving inzake betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit?