Toestemming nodig voor opvallende markeringen op personenwagens

Vanaf 5 december 2013 kan de minister bevoegd voor Wegverkeer (of zijn afgevaardigde) toestemming geven om opvallende markeringen aan te brengen op personenwagens. Zij het alleen wanneer dat noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid. In alle andere gevallen blijft het gebruik ervan op personenwagens strikt verboden, tenzij het gaat om prioritaire voertuigen. Voor bepaalde voertuigen zoals taxi's is geen toestemming nodig. De federale regering voegt deze en een reeks andere nieuwigheden toe aan het Technisch Voertuigreglement. Ook de aangepaste remtest die sinds 1 oktober 2005 wordt toegepast op voertuigen van meer dan 3500 kg werd in het reglement opgenomen.

Toestemming vereist voor opvallende markeringen

De minister bevoegd voor Wegverkeer (of zijn afgevaardigde) kan opvallende markeringen voortaan toelaten op bepaalde voertuigen van categorie M1 (personenwagens). Maar alleen als het gebruik ervan nodig is voor de verkeersveiligheid. In andere situaties blijft de aanwezigheid van opvallende markeringen op voertuigen van categorie M1 en O1 (kleine aanhangwagens) verboden, tenzij het gaat over prioritaire voertuigen zoals politievoertuigen, de niet gebanaliseerde voertuigen van de Dienst Wegcontrole, ambulances, enz. Ook voertuigen die gebruikt worden bij wegenwerken mogen ermee worden uitgerust.

Toestemming is verder niet nodig voor voertuigen van Bpost, taxi's, voertuigen die gebruikt worden voor gehandicaptenvervoer en voertuigen van de wegenhulp.

Alle andere voertuigen behorend tot categorieën waarvoor opvallende markeringen noch verboden noch verplicht zijn, mogen ermee worden uitgerust. Dit blijft zo.

Verplicht aantal stoplichten

Elk voertuig van categorie M1 (personenwagen) of N1 (lichte vrachtwagen) dat na 1 november 2014 voor de eerste keer in gebruik wordt genomen, moet 3 stoplichten hebben. Dit geldt echter niet voor chassiscabines of voertuigen met een open laadruimte.

Voertuigen van categorie M1 (personenwagens) die in gebruik zijn genomen na 1 mei 2003 en die een typegoedkeuring hebben, moeten vandaag al uitgerust zijn met 3 stoplichten. Voor de voertuigen van een andere categorie volstaan 2 stoplichten. Al is een derde licht toegelaten.

Overige wijzigingen

Naast de wijzigingen met betrekking tot de stoplichten en opvallende markeringen zijn er onder meer ook nieuwigheden op vlak van de plaatsing van het brandstofreservoir en de brandstofleidingen, de uitmonding van de uitlaat en de beschermingsinrichting van voertuigen.

Remtest zware voertuigen

Nieuw in het Technisch Voertuigreglement is tot slot de aangepaste remtest voor voertuigen met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton. De test zelf is echter niet nieuw. Sinds 1 oktober 2005 wordt de reminstallatie van alle zware vrachtwagens aan deze diepgaandere controle onderworpen. De test bepaalt de doelmatigheid van de reminrichting ten opzichte van de MTM.

De test kan op 2 manieren worden uitgevoerd: rechtstreeks of via de RD-methode. De rechtstreekse manier is alleen toegelaten voor voertuigen voor personenvervoer wanneer de massa van het voorgereden voertuig, al dan niet met lading, minstens 2/3 van de MTM bedraagt. De RD-methode is dan weer toegelaten voor voertuigen met een luchtdrukremsysteem dat aan de Europese minimumvereisten uit richtlijn 79/489 voldoen of reglement n°13 van de Economische Commissie voor Europa van de VN. De methode is verplicht voor de voertuigen met dergelijk systeem die om hygiënische of veiligheidredenen niet met lading mogen worden aangeboden.

Het reglement beschrijft hoe de remtests worden uitgevoerd.

In werking?

Het KB van 18 oktober 2013 treedt in werking op 5 december 2013. De bijlagen 6 'verplichte lichten en reflectoren, andere dan richtingaanwijzers voor auto's, hun aanhangwagens' en 7 'niet verplichte lichten en reflectoren voor motorvoertuigen en hun aanhangwagens' worden vervangen. De nieuwe bijlagen gelden vanaf 1 mei 2014.

Bron: Koninklijk besluit van 18 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 25 november 2013.

Zie ook
Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 28 maart 1968.
Koninklijk besluit van 17 maart 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 3 april 2003.