Proefproject 'keuring op verplaatsing' loopt nog tot zomer 2014

Pas in juli 2014 weten we of het proefproject ?technische keuring op verplaatsing? verder wordt uitgerold. Staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, heeft de testfase immers met een jaar verlengd.

Dankzij het proefproject kunnen ondernemingen met een uitgebreide vloot hun bussen, vrachtwagens en opleggers van meer dan 3,5 ton (categorieën N2, N3, M2, M3, O3 en O4) in hun eigen lokalen laten keuren. Dit levert hen niet alleen besparingen op, maar zorgt ook voor tijdswinst doordat ze niet langer verplicht zijn hun voertuigen voor te rijden in een keuringscentrum.

De pilootfase liep initieel gedurende één jaar, van juli 2012 tot juli 2013. Daarna zou een Begeleidingscomité, samengesteld uit leden van de FOD Mobiliteit en instellingen zoals De Lijn, BIVV, Agoria en Febetra, het project evalueren. Die evaluatie wordt nu pas gepland in 2014. Hoewel het project goed gestart is (er zijn al een tiental keuringslijnen op verplaatsing opgestart), verwacht men dat de komende maanden nog extra keuringslijnen worden opgestart. Volgend jaar beslist Wathelet of het project wordt voortgezet en uitgebreid.

Bron: Ministeriële omzendbrief van 6 november 2013 tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 27 juni 2012 betreffende de technische keuring op verplaatsing, BS 27 november 2013.

Zie ook
Ministeriële omzendbrief van 27 juni 2012 betreffende de technische keuring op verplaatsing, BS 5 juli 2012.