Kosten voor openbaarmaking jaarrekening geïndexeerd

De kosten voor publicatie van de jaarrekening van een onderneming worden elk jaar geïndexeerd. De Nationale Bank van België heeft zopas de tarieven voor 2014 bekendgemaakt.

Openbaarmaking

De openbaarmakingskosten bedragen vanaf 1 januari 2014, in euro, zonder btw:

Volledig schema Wijze van neerlegging 2013 2014 Elektronische neerlegging van een xbrl-bestand 276,30 278,00 Elektronische neerlegging van een pdf-bestand 327,80 329,90 Neerlegging op papier 333,60 335,70

Verkort schema Wijze van neerlegging 2013 2014 Elektronische neerlegging van een xbrl-bestand 63,10 63,50 Elektronische neerlegging van een pdf-bestand 114,70 115,40 Neerlegging op papier 120,40 121,20

Als de jaarrekening via het internet wordt neergelegd, gebeurt de betaling online met een kredietkaart (Visa of Mastercard) of offline met een overschrijving. Jaarrekeningen op papier kunnen alleen betaald worden met een overschrijving.

De ondernemingen zijn verplicht om hun jaarrekening elektronisch neer te leggen. Neerlegging op papier is alleen nog toegelaten voor buitenlandse vennootschappen en EESV's naar buitenlands recht, en voor ondernemingen met een omzet van maximum 500.000 euro (excl. btw).

Jaarrekeningen die wezenlijke fouten bevatten, moeten opnieuw neergelegd worden. Wezenlijke fouten kunnen alleen nog voorkomen in jaarrekeningen in pdf of in papieren jaarrekeningen. Een jaarrekening die online wordt neergelegd als xbrl-bestand en die wezenlijke fouten zou bevatten, geraakt niet door het valideringsprogramma. Voor een verbeterde jaarrekening betaalt u:

Verbeterde jaarrekening Wijze van neerlegging 2013 2014 Verbeterde neerlegging 63,10 63,50

Neerleggingsprijs

Naast de openbaarmakingskosten die verschuldig zijn aan de Nationale Bank, zijn er nog 4 andere elementen die de uiteindelijke neerleggingsprijs mee bepalen. Dat zijn:

de bekendmakingskosten voor de publicatie in de ?Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad? van de mededeling van de neerlegging van de jaarrekening;

de bijdrage in de werkingskosten van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN);

de bijdrage in de werkingskosten van het Advies- en Controlecomité op de Onafhankelijkheid van de Commissaris (ACCOC); en

de btw (21%) op de openbaarmakingskosten en op de bekendmakingskosten.

Ondernemingen die hun jaarrekening te laat neerleggen, riskeren een boete die kan oplopen tot 1.200 euro.

Bron: Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 173 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, BS 6 december 2013 (openbaarmakingskosten in 2014).

Zie ook:
- Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 173 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, BS 5 december 2012 (openbaarmakingskosten in 2013).
- Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, BS 6 februari 2001 (art. 173 e.v. KB/W.Venn.).
- Wetboek van Vennootschappen (art. 101 W.Venn.).