Openbaarmakingskosten voor vzw-jaarrekeningen geïndexeerd

Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's), internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw's) en stichtingen die een jaarrekening moeten neerleggen, betalen elk jaar een beetje meer. De kosten van openbaarmaking van de jaarrekening zijn immers gekoppeld aan de consumptieprijsindex. Het te betalen bedrag hangt af van de wijze waarop de vereniging of stichting haar jaarrekening neerlegt.

Vanaf 1 januari 2014 is dat in euro, zonder btw:

Jaarrekening Wijze van neerlegging 2013 2014 Elektronische neerlegging van een xbrl-bestand 63,10 63,50 Elektronische neerlegging van een pdf-bestand 114,70 115,40 Neerlegging op papier 120,40 121,20

Verbeterde jaarrekening Wijze van neerlegging 2013 2014 Verbeterde neerlegging 63,10 63,50

In tegenstelling tot de ondernemingen, zijn de verenigingen in de regel niet verplicht om hun jaarrekening elektronisch neer te leggen.

Bron: Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, BS 6 december 2013 (openbaarmakingskosten in 2014).

Zie ook:
- Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen (art. 25 Boekhoud-KB voor de vzw?s), BS 5 december 2012 (openbaarmakingskosten 2013).
- Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, BS 1 juli 1921 (art. 17, §6-6bis en art. 37, §6 Vzw-wet).