Nieuwe lijst van rekenkundige en logische controles voor vzw-jaarrekeningen

De Balanscentrale heeft in het Staatsblad van 6 december 2013 een nieuwe lijst gepubliceerd met wettelijke rekenkundige en logische controles die ze vanaf 1 januari 2014 zal uitvoeren op de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen die zijn opgesteld volgens het verkort of het volledig model schema.

Wettelijke controles

De nieuwe lijst werd afgestemd op de nieuwe modellen (VOL-vzw en VKT-vzw) voor de neerlegging van de jaarrekening van vzw's, ivzw's en stichtingen. Hij bevat wettelijke controles die worden uitgevoerd op het volledig model en op het verkort model van de jaarrekening van verenigingen en stichtingen, met telkens controles op de balans, de resultatenrekening en resultaatverwerking, en de toelichting.
De jaarrekeningen van de vzw's en stichtingen moeten aan deze wettelijke controles voldoen om door de Balanscentrale van de Nationale Bank te worden aanvaard.

Bijkomende controles

Naast de wettelijke controles voert de Balanscentrale ook nog bijkomende rekenkundige en logische controles uit, maar de lijst daarvan wordt niet gepubliceerd in het Staatsblad.
Een in XBRL-formaat opgemaakte jaarrekening moet immers niet noodzakelijk voldoen aan deze bijkomende controles om door de Balanscentrale te worden aanvaard.

Controlevergelijkingen sociale balans

Tot slot is er ook nog een lijst van controlevergelijkingen voor de sociale balans. Die bevat een reeks controles tussen zowel de toelichting en de balans als binnen de sociale balans zelf.

De lijst van de bijkomende rekenkundige en logische controles en de lijst van controlevergelijkingen voor de sociale balans worden als bijlage opgenomen in het "Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen in de vorm van gestructureerde databestanden" van de Balanscentrale.

Bron: Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld volgens de schema's bepaald in het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, worden onderworpen, BS 6 december 2013.

Zie ook:
- Nieuwe versie van de standaarddocumenten "Volledig model van jaarrekening voor verenigingen en stichtingen" en "Verkort model van jaarrekening voor verenigingen en stichtingen" opgesteld door de Nationale Bank van België, BS 6 december 2013.
- Koninklijk besluit van 18 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, BS 31 januari 2013.
- Nieuwe modellen voor neerlegging vzw-jaarrekeningen