Belastingaftrek voor loonkosten van stagiairs verdubbeld (art. 49 en 55 PWI)

Zelfstandigen en vrije beroepers kunnen sinds 2006 genieten van een belastingvrijstelling als ze een stageplaats aanbieden aan een jongere uit het deeltijds onderwijs voor wie ze een stagebonus krijgen (art. 58 generatiepactwet).

Tot 31 december 2013 bedroeg die vrijstelling 20% van de bezoldigingen die aan die jongeren worden betaald of toegekend, en die de werkgever als beroepskosten in aftrek brengt (art. 67bis WIB 1992 en art. 46bis KB/WIB 1992).

Vanaf 1 januari 2014 wordt dit vrijstellingspercentage verdubbeld: van 20% tot 40%.

Het gaat hier om een bijkomende aftrek zodat de loonkost hier een totale aftrek van 140% oplevert.

Bron: Programmawet (I) van 26 december 2013, BS 31 december 2013 - art. 49 en art. 55.

Zie ook:
- Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB 1992) - art. 67bis.
- Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 13 september 1993 (KB/WIB 1992) - art. 46bis
- Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, BS 30 december 2005 (generatiepactwet) - art. 58