Voordeel alle aard firmawagen: geen herberekening meer nodig (art. 3 en 22 DB Fiscaal)

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een firmawagen berekend met volgende formule: 6/7 × cataloguswaarde × CO2-percentage.

Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5% voor een referentie-CO2-uitstoot van 115 g/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor, en voor een referentie-CO2-uitstoot van 95 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.

Tot nog toe bepaalde de Koning jaarlijks de referentie-CO2-uitstoot in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk, ten opzichte van de gemiddelde CO2-uitstoot van het referentiejaar 2011. De gemiddelde CO2-uitstoot wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van alle wagens die het voorbije jaar als nieuw zijn ingeschreven.

In de praktijk blijkt dat deze referentieperiode als gevolg heeft dat de nieuwe referentie-CO2-uitstoot vaak niet vanaf het begin van het inkomstenjaar beschikbaar is. In 2013 publiceerde de FOD Financiën de nieuwe referentie-CO2-uitstoot bv. pas op 8 april (KB 3 april 2013).
Daardoor moesten de sociale secretariaten het voordeel voor de eerste 3 maanden van 2013 herberekenen, dit keer op basis van de nieuwe referentie-CO2-uitstoot voor 2013.

Om een herberekening te vermijden, bepaalt de Koning vanaf 1 januari 2014 jaarlijks de referentie-CO2-uitstoot in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot over een periode van 12 opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk, ten opzichte van de gemiddelde CO2-uitstoot van het referentiejaar 2011.
Voor 2014 is dat de periode van 1 oktober 2012 tot 30 september 2013.
Zo zal de nieuwe referentie-CO2-uitstoot voortaan al bekend zijn bij het begin van het jaar en is er geen herberekening voor de eerste maanden van het jaar meer nodig.
De gemiddelde CO2-uitstoot wordt, net zoals voordien, berekend op basis van de CO2-uitstoot van alle wagens die het voorbije jaar als nieuw zijn ingeschreven.

In werking

Deze maatregel is van toepassing voor het bepalen van de voordelen toegekend vanaf 1 januari 2014.

Bron: Wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, BS 31 december 2013 - art. 3 en art. 22.

Zie ook:
Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB 1992) - art. 36, § 2