Identificatie bij elektronische maaltijdcheques kan verlopen via rijksregisternummer (art. 14 WAV)

Erkende uitgevers van elektronische maaltijdcheques krijgen de kans om het rijksregisternummer te gebruiken om de begunstigden van elektronische maaltijdcheques eenduidig te identificeren.

Elektronische maaltijdcheques

Een verzamelwet van 30 december 2009 bevat de wettelijke basis voor de uitgifte van elektronische maaltijdcheques. Die e-cheques zijn er in de eerste plaats gekomen om de distributieprocedure te vereenvoudigen. Maar de verdeling van de cheques genereert enorme financiële transacties die beveiligd moeten worden.

De identificatie van de begunstigde is daarbij cruciaal. Bij de papieren maaltijdcheques hanteert men een visueel identificatiesysteem via een 'handtekening voor ontvangst'. Maar die manier van werken is ontoereikend en fraudegevoelig.

De aanbieders van elektronische maaltijdcheques willen al langer het rijksregisternummer gebruiken als identificatiemiddel, maar het Comité van het Rijksregister heeft geoordeeld dat dit niet mogelijk is omdat spelers als Sodexo geen taak van algemeen belang vervullen.

Rijksregisternummer

De wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging zorgt nu voor een kentering. De wetgever machtigt de erkende uitgevers van elektronische maaltijdcheques om het rijksregisternummer te gebruiken om de begunstigden van de cheques eenduidig te identificeren.

In de Parlementaire Stukken verantwoordt men deze ingreep als volgt:

Het rijksregisternummer is op dit ogenblik de enige bestaande unieke sleutel in de sociale sector. Deze unieke sleutel is van in het begin van de gegevensuitwisseling gekend, een nieuwe sleutel niet.

Een nieuwe unieke sleutel op basis van unieke individuele gegevens met een technische oplossing waarbij men de verzender én de bestemmeling encrypteert, is duur en complex.

Een nieuwe unieke sleutel op basis van andere dan persoonlijke gegevens is ook heel complex. Bovendien zal dat alternatief extra kosten meebrengen voor de werkgevers zonder dat er een garantie is op efficiënte gegevensoverdracht.

De machtiging wordt ingeschreven in de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen.

Uit de voorbereidende teksten blijkt ook dat het de bedoeling zou zijn dat het Comité van het Rijksregister de wettelijke machtiging om het rijksregisternummer te gebruiken ook opnieuw kan intrekken wanneer de leveranciers van elektronische maaltijdcheques niet meer aan de vereiste standaarden van veiligheid beantwoorden.

In werking

Dit onderdeel van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging treedt in werking op 10 januari 2014. Dat is 10 dagen na publicatie in het Staatsblad.

Bron: Wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, BS 31 december 2013 (art. 14 WAV)

Zie ook:
? Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, BS 31 december 2009 (art. 183 ev. DB)
? Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, BS 21 april 1984 (artikel 2, tweede lid van de rijksregisterwet)