Hogere administratieve boetes bij niet-betaling verkeersbelasting

Wie zijn verkeersbelasting of belasting op de inverkeerstelling niet tijdig betaalt, riskeert sinds 1 januari 2014 een administratieve boete tot 1.250 euro (voordien maximum 500 euro). De administratieve boetes bij andere overtredingen op de wetten op de verkeersbelastingen stijgen niet.

De administrateur-generaal van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft de regels voor het opleggen van administratieve boetes bij overtreding van de wetten op de verkeersbelastingen, afgestemd op de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).

Boetes vanaf 1 januari 2014

Wie een inbreuk pleegt tegen de bepalingen van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van titel 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en van de uitvoeringsbesluiten, riskeert vanaf 1 januari 2014 volgende administratieve boetes (art. 3.18.0.0.1, VCF):   Soort overtreding Administratieve boete A. niet-betaling van:? de verkeersbelasting, vermeld in titel 2, hoofdstuk 2, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, en/of ? de belasting op de inverkeerstelling, geheven conform titel 2, hoofdstuk 3, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit Vanaf 1 januari 2014:? boete van 25% van het niet-betaalde bedrag vanaf een uitstaande hoofdsom van 100 euro, met een minimumboete van 50 euro en een maximumboete van 1.250 euro Tot 31/12/2013:? betaling binnen 1 maand na de vervaldag: boete van 10% van het niet-betaalde bedrag vanaf een uitstaande hoofdsom van 100 euro per vordering, met een minimumboete van 50 euro en een maximumboete van 200 euro ? betaling meer dan 1 maand na de vervaldag: boete van 25% van het niet-betaalde bedrag vanaf een uitstaande hoofdsom van 100 euro, met een minimumboete van 50 euro en een maximumboete van 500 euro B. ? niet-aangifte voor de voertuigen vermeld in artikel 2.2.2.0.1, § 2, tweede lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit die aanleiding geven tot navordering van heffingen; ? niet of foutief ingeschreven voertuigen als vermeld in artikel 2.2.2.0.1, § 2, eerste lid en 2.3.2.0.1, § 1, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit Vanaf 1 januari 2014:? boete van 50% van het niet-betaalde bedrag bij de eerste inbreuk, met een minimumboete van 50 euro en een maximumboete van 1.250 euro ? in geval van recidivisme: boete van 150% van het niet-betaalde bedrag, met een minimumboete van 50 euro en een maximumboete van 1.250 euro ? valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken: boete van 300% van het niet-betaalde bedrag, met een minimumboete van 50 euro en een maximumboete van 1.250 euro C. inbreuk op artikel 2.2.6.0.1, 3.5.3.0.2 en 2.3.6.0.1, § 1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met uitzondering van artikel 2.2.6.0.1, § 1, 1ste lid, 13°, § 2, 2,° en § 3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (verkeerd gebruik van een vrijstelling) Vanaf 1 januari 2014:? boete van eenmaal het niet-betaalde bedrag, met een minimumboete van 50 euro en een maximumboete van 1.250 euro D. inbreuk op artikel 2.2.6.0.1, § 1, eerste lid, 13°, § 2, 2°, en § 3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (verkeerd gebruik van rittenblad) Vanaf 1 januari 2014: ? boete van driemaal het niet-betaalde bedrag, met een minimumboete van 50 euro en een maximumboete van 1.250 euro E. andere inbreuken Vanaf 1 januari 2014:? 250 euro boete

In werking

Het besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Belastingdienst van 6 januari 2014 treedt in werking op 1 januari 2014.

Bron: Besluit van de administrateur-generaal van 6 januari 2014 tot vaststelling van de administratieve boete bij overtreding van de wetten op de verkeersbelasting, BS 21 januari 2014.

Zie ook:
- Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 31 december 2013.
- Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, BS 23 december 2013.
- Besluit van de administrateur-generaal van 25 februari 2011 tot vaststelling van de administratieve boete bij overtreding van de wetten op de verkeersbelastingen, BS 4 maart 2011.