FOD Justitie betaalt ziektekosten bij halve vrijheid

De FOD Justitie betaalt de kosten van de geneeskundige verstrekkingen voor gedetineerden in halve vrijheid. Het Riziv komt hier niet meer in tussen. Het Riziv komt wel tussen in de geneeskundige kosten die een gedetineerde heeft tijdens een penitentiair verlof. Die zaken waren al langer afgesproken tussen Riziv en FOD, maar worden nu pas door het Verzekeringscomité van het Riziv in de regelgeving opgenomen.

De FOD Justitie neemt de kosten van de geneeskundige verstrekkingen bij de beperkte detentie op zich. Bij een beperkte detentie kan de veroordeelde op regelmatige basis de gevangenis verlaten voor een maximale duur van twaalf uur. De beperkte detentie is een strafuitvoeringsmaatregel die de strafuitvoeringsrechtbank kan opleggen. Dat betekent dat de maatregel voorlopig niet mogelijk is voor gedetineerden met een uitvoerbaar gedeelte van de straf van drie jaar of minder. Voor hen geldt nog het regime van de halve vrijheid. Om geen ongelijkheid tussen de twee categorieën veroordeelden te creëeren, is beslist om ook de geneeskundige kosten bij een halve vrijheid te laten dragen door de FOD Justitie, en niet door het Riziv.

Via een omzendbrief was al eerder aangekondigd dat het Riziv wel de geneeskundige kosten tijdens het penitentair verlof draagt. Dat wordt nu ook in de verordening van het Verzekeringscomité opgenomen. Gedetineerden hebben tijdens die periode dus wel recht op de terugbetaling van hun kosten via het Riziv. En dat is trouwens ook het geval voor een gedetineerde die onder elektronisch toezicht staat. Maar dat was al langer de regel.

De nieuwe verordening van het Verzekeringscomité treedt in werking op 1 januari 2010.

Bron: Verordening van 16 december 2013 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 16 januari 2014.

Zie ook:
Verordening tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, art. 5