Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste - aanslagjaar 2014

Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing voor de gezinswoning, aan gezinnen die ten minste 2 kinderen ten laste hebben. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ten laste zijn. Elk jaar worden de verminderingsbedragen geïndexeerd. De geïndexeerde bedragen voor het aanslagjaar 2014 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2014.

Geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2014 (in euro) Kinderen ten laste Vermindering voor aanslagjaar 2013 Vermindering voor aanslagjaar 2014 2 7,51 7,59 3 11,89 12,02 4 16,65 16,83 5 21,82 22,07 6 27,37 27,68 7 33,34 33,71 8 39,73 40,17 9 46,49 47,01 10 53,70 54,29

Elk kind boven het 10de geeft recht op 7,59 euro (aj. 2014) extra. Een gehandicapt kind telt dubbel mee.

De wettelijke verminderingsbedragen worden elk jaar geïndexeerd volgens een eigen indexeringsformule. Daarbij wordt het gemiddelde van de indexcijfers van het voorbije jaar (140,67 voor 2013) afgezet tegen het gemiddelde van de indexcijfers van 1996 (basis 100). Dat brengt ons voor aanslagjaar 2014 op een indexeringscoëfficiënt van 1,4067, waarmee de wettelijke bedragen vermenigvuldigd worden. Het resultaat wordt afgekapt op 2 decimalen na de komma.

Deze vermindering van onroerende voorheffing wordt alleen toegekend aan kinderen die recht geven op kinderbijslag. De kinderen moeten hun domicilie hebben in de woning waarvoor de vermindering van OV wordt verleend. Aan beide voorwaarden moet voldaan zijn op 1 januari van het aanslagjaar.

Bron: Vlaamse Belastingdienst. Bericht in verband met de automatische indexering inzake onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2014, BS 13 februari 2014.

Zie ook:
- Vlaams Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 23 december 2013 - art. 2.1.5.0.1, § 1, 2°
- Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Bericht in verband met de automatische indexering inzake onroerende voorheffing ? Aanslagjaar 2013, BS 18 februari 2013.