Toezicht Comité P en Comité I niet langer bij Senaat (Zesde Staatshervorming)

Door de Zesde Staatshervorming verliest de Senaat een hele resem bevoegdheden. Ook m.b.t. het toezicht op het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P) en het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten (Comité I). De bevoegdheden verschuiven naar de Kamer.

De Senaat zal Comité P en Comité I niet langer kunnen verzoeken om op te treden of advies kunnen vragen over bepaalde wetsontwerpen. In de toekomst komt het ook de Kamer toe om tussentijdse activiteitenverslagen of onderzoeksdossiers te laten overzenden.

Verder gaan de controleverslagen die het Comité I aan de Senaat bezorgde, binnenkort naar de Kamer. Die wordt ook bevoegd om wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van het Comité I goed te keuren en een vaste commissie in te stellen voor de begeleiding van Comité P en Comité I.

De Senaat is ook niet langer bevoegd voor voordrachten en benoemingen, behalve m.b.t. de rechters van het Grondwettelijk Hof, de staatsraden en de assessoren bij de Raad van State en de leden van de Hoge Raad voor de Justitie. Ook dit wordt een taak van de Kamer. Er zullen ook heel wat minder senatoren moeten worden afgevaardigd. Ook hier zijn wijzigingen m.b.t. het Comité P en het Comité I.

Deze wijzigingen aan de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten maken deel uit van de wet van 6 januari 2014 m.b.t. hervorming van de Senaat. De bepalingen treden op 25 mei 2014 in werking, de dag van de verkiezingen.

Bron: Wet van 6 januari 2014 tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat, BS 31 januari 2014.