Kamerleden voortaan verkozen voor 5 jaar (Zesde Staatshervorming)

De leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers worden voortaan gekozen voor 5 jaar. De Kamer wordt vanaf nu ook om de 5 jaar geheel vernieuwd. Dat staat in de herziening van 6 januari 2014 van artikel 65 van de Grondwet.

Diezelfde herziening vult artikel 65 van de Grondwet ook aan met een derde lid waarin staat dat de verkiezingen voor de Kamer op dezelfde dag plaatsvinden als de verkiezingen voor het Europese Parlement.

Voordien werden de kamerleden verkozen voor een termijn van 4 jaar en werd de Kamer om de 4 jaar vernieuwd.

Overgangsbepaling

Een wet (aangenomen met de meerderheid bepaald in art. 4, laatste lid van de Grondwet) bepaalt na de verkiezingen voor het Europese Parlement van 2014, de datum waarop de verkiezingen voor de Kamer en die voor het Europese Parlement tegelijk zullen plaatsvinden.
Deze datum stemt overeen met de datum van inwerkingtreding van artikel 46, 6de lid (vervroegde ontbinding federale Kamers), en artikel 118, § 2, 4de lid (gemeenschaps- en gewestparlementen) van de Grondwet.

Federale wetgevende verkiezingen zullen in elk geval op dezelfde dag plaatsvinden als de eerste verkiezingen voor het Europese Parlement na 31 januari 2014. Dat is de dag waarop de herziening van 6 januari 2014 van artikel 65 van de Grondwet werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Herziening van 6 januari 2014 van artikel 65 van de Grondwet, BS 31 januari 2014.

Zie ook:
Gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 - art. 4, laatste lid, art. 46, 6de lid, art. 65 en art. 118, § 2, 4de lid.