Overstap naar elektronische verblijfskaart voor vreemdelingen voltooid

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maggie De Block, laat weten dat er sinds 1 oktober 2013 geen kartonnen verblijfskaarten meer bestaan voor vreemdelingen. Alle exemplaren werden vervangen door een elektronische versie.

Dankzij de e-kaart hebben vreemdelingen dezelfde mogelijkheden als Belgen met hun eID-kaart. Denk maar aan authentificatie, identificatie, elektronisch handtekenen, toegang tot tax-on-web, enz. Een ander voordeel is dat de kaarten moeilijker na te maken zijn wat fraude en criminaliteit moet beperken.

De uitrol van de elektronische verblijfskaarten heeft uiteindelijk 5 jaar geduurd. De laatste kartonnen kaarten werden immers uitgereikt op 1 oktober 2008. Aangezien deze kaarten en verblijfstitels die werden afgegeven aan vreemdelingen met een verblijfsmachtiging van meer dan 3 maanden of de toelating om zich in ons land te vestiging, een geldigheidsduur hadden van 5 jaar, kan men er op 1 oktober 2013 dus van uitgaan dat er alleen nog elektronische versies in omloop zijn. Kartonnen exemplaren zijn na die datum niet meer geldig.

Het MB van 11 februari 2014 treedt in werking op 20 februari 2014, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Ministerieel besluit van 11 februari 2014 tot vastlegging van de datum waarop de vervanging van de kartonnen verblijfskaarten en verblijfstitels door elektronische kaarten voltooid is, BS 20 februari 2014.