Alleen nog elektronische identiteitskaarten vanaf 31 maart 2014

Op 31 maart 2014 moeten alle Belgen vanaf 12 jaar die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister een elektronische identiteitskaart bezitten. Papieren versies zijn dan niet meer geldig.

Minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, laat weten dat de omschakelingsprocedure die dag wordt afgesloten. Uiteindelijk heeft het dan ongeveer 10 jaar geduurd voordat alle oude kaarten werden vervangen. De beslissing tot de veralgemeende invoering van de e-IDkaart dateert van 1 september 2004.

Het MB van 28 februari 2014 treedt in werking op 31 maart 2014.

Bron: Ministerieel besluit van 28 februari 2014 betreffende het afsluiten van de vernieuwingsperiode van de identiteitskaarten, BS 6 maart 2014.