Ziekenhuis moet website met algemene informatie hebben

Vanaf 1 juli 2014 moet elk ziekenhuis een website hebben waarop men algemene informatie kan terugvinden. En er moet ook duidelijk vermeld staan waar men terecht kan voor geïndividualiseerde financiële informatie.

Zorgaanbod

Het ziekenhuis informeert op de website over zijn zorgaanbod. Het geeft aan welke diensten, medische en medisch-technische diensten, ziekenhuisfuncties en zorgprogramma's er aanwezig zijn.

Financiële informatie

Het ziekenhuis zet ook algemene financiële informatie op zijn website. Het gaat dan vooral om de informatie die ook via de opnameverklaring aan de patiënt wordt meegedeeld. Concreet gaat het om financiële informatie over de kamersupplementen, de ereloonsupplementen, het voorschot en het persoonlijk aandeel in de verblijfskosten.

Ook het toelichtingsdocument bij die opnameverklaring moet op de website staan, net als een overzichtslijst met de actuele prijzen van de meest gevraagde goederen en diensten. Met deze informatie moet de patiënt de financiële gevolgen van een opname beter kunnen inschatten.

Met deze informatie moet de patiënt de financiële gevolgen van een opname beter kunnen inschatten.

Bij die financiële informatie vermeldt het ziekenhuis ook altijd bij wie men terecht kan voor geïndividualiseerde informatie en uitleg. Zowel adres, e-mail als telefoonnummer van dit contactpunt staan op de website. Men kan geïndividualiseerd informatie krijgen voor, tijdens en na de opname.

Conventiestatuut

Het ziekenhuis zet op zijn website ook een link naar de website van het Riziv. En meer bepaald naar de lijst met het conventioneringsstatuut van de artsen (geconventioneerd, niet-geconventioneerd of gedeeltelijk geconventioneerd). Ook die informatie is immers belangrijk om op voorhand zicht te krijgen op de financiële gevolgen van een opname.

Geen apart document meer bij rooming-in

Een ouder die bij het kind blijft tijdens het ziekenhuisverblijf hoeft niet langer - naast de opnameverklaring - een afzonderlijk document te ondertekenen. Op dat document moest de ouder nogmaals kiezen voor een opname in een tweepatiëntenkamer of een gemeenschappelijke kamer, of voor een verblijf in een individuele kamer. En er werd nog eens de aandacht op gevestigd dat bij een verblijf in een individuele kamer honorariumsupplementen konden aangerekend worden, zowel door geconventioneerde als niet-geconventioneerde artsen, en in de andere kamertypes niet.

Als dat document niet was ingevuld, mochten de geneesheren geen supplement aanrekenen.

Inwerkingtreding

Deze nieuwe regels treden in werking op 1 juli 2014.

Bron: Wet van 7 februari 2014 houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, BS 25 februari 2014 (art. 31?34)

Zie ook:
Ziekenhuiswet, art. 30/2 en 152