Vanaf 31 maart maximum 30km/u op wegen met F99-borden

Vanaf 31 maart 2014 geldt een snelheidsbeperking van 30km/u op de wegen die zijn aangeduid met de verkeersborden F99a, F99b of F99c. Die borden wijzen de wegen aan die zijn voorbehouden voor voetgangers, fietsers, ruiters en landbouwvoertuigen.

Tot op vandaag voorzag de Wegcode geen specifieke snelheidsbeperking voor deze wegen waardoor de snelheidslimiet op 90km/u lag. De wegbeheerder (of zijn gemachtigde) was verplicht om een lagere snelheid aan te geven met extra verkeersborden (C43).

De invoering van een uniforme regeling moet de gemeentebesturen dus heel wat werk besparen. Bovendien moet het de veiligheid op de voorbehouden wegen vergroten. Op de wegen met een F99a, F99b of F99c-bord zijn immers ook gemotoriseerde voertuigen toegelaten voertuigen van en naar de aanliggende percelen, niet-gemotoriseerde drie- en vierwielers, voertuigen voor onderhoud, afvalophaling, toezicht, hulpverlening en prioritaire voertuigen.

De wijziging ligt in de lijn met de andere bijzondere snelheidsbeperkingen in de wegcode. Voor een woonerf is een maximale snelheid van 20km/u van toepassing, voor een verhoogde inrichting 30km/u, net zoals voor de zone-30 en de fietsstraat.

De wet van 29 januari 2014 treedt in werking op 31 maart 2014, 10 dagen na publicatie in het Staatsblad.

Bron: Wet van 29 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg ter invoering van een snelheidsbeperking voor de wegen aangewezen door de borden F99a, F99b en F99c, BS 21 maart 2014.

Zie ook:

Wetsvoorstel (de heer Jef Van den Bergh en mevrouw Valérie De Bue) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg ter invoering van een snelheidsbeperking voor de wegen aangewezen door de borden F99a, F99b en F99c, Parl. St. Kamer 53K2915/001.