Pleegouders kunnen voortaan KIDS-ID aanvragen

Vanaf 31 maart 2014 kunnen pleegouders en verantwoordelijken van pleeginstellingen zelf een KIDS-ID aanvragen voor hun pleegkinderen. Tot op vandaag mochten alleen de wettelijke ouders of voogd dit doen.

Een systeem dat problemen geeft wanneer de wettelijke ouders of voogd niet willen meewerken of spoorloos zijn. Zonder KIDS-ID kunnen de pleegkinderen immers niet (mee) op vakantie vertrekken.

De wijziging geldt alleen voor Belgische kinderen die door de jeugdrechtbank of een comité voor bijzondere jeugdzorg in een pleeggezin of pleeginstelling werden geplaatst. Bovendien kunnen de pleegouders of de verantwoordelijke van de pleeginstelling het ID alleen krijgen wanneer ze een bewijs van de gerechtelijke toewijzingsbeslissing of de beslissing van het comité kunnen voorleggen.

Het KB van 22 oktober 2013 lost dit op en zorgt voor rechtszekerheid.

Bron: Koninklijk besluit van 22 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar, BS 24 maart 2014.

Zie ook
Koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar, BS 20 december 1996.