KIDS-ID geldt voortaan ook na 12e verjaardag

Vanaf 31 maart 2014 blijft een KIDS-ID geldig tot aan zijn vervaldatum. Zelfs wanneer het kind vóór die datum 12 jaar werd.

De wijziging komt er om te vermijden dat kinderen op een bepaald moment over geen enkel geldig identiteitsdocument meer beschikken. Dit doet zich onder meer voor wanneer een kind op vakantie vertrekt net voor zijn 12e verjaardag en zijn KIDS-ID tijdens de reis vervalt. In dit geval heeft het kind geen geldig identiteitsdocument om terug te reizen. Een KIDS-ID is immers verplicht voor alle kinderen onder de 12 jaar. Een elektronische identiteitskaart voor volwassenen aanvragen, kan pas vanaf 12 jaar. In dit geval was het kind voor vertrek te jong om een aanvraag in te dienen.

De maatregel moet het ook makkelijker maken om te reizen naar landen die eisen dat een identiteitsdocument bij inreis nog 3 tot 6 maanden geldig is. Het levert bovendien een besparing op voor de ouders aangezien zij minder snel een elektronische identiteitskaart moeten aanvragen voor hun kind.

Bron: Koninklijk besluit van 22 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar, BS 24 maart 2014.

Zie ook
Koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar, BS 20 december 1996.