Pasgeborenen krijgen geen identiteitsdocument meer

Ouders zullen vanaf 31 maart 2014 geen identiteitsdocument meer ontvangen voor hun pasgeborene. Het 'wit kartonnen identiteitsstuk zonder foto' verdwijnt omdat het amper gebruikt wordt en verouderd is. Bovendien is het niet praktisch en bevat het geen enkel veiligheidselement om de identiteit van het kind met zekerheid aan te tonen. Door het ontbreken van een foto kan het ook niet als reisdocument gebruikt worden.

De maatregel levert de gemeenten een aanzienlijke tijdsbesparing op.

Let op, de ouders of voogden van niet-Belgische kinderen - en voortaan ook de pleegouders en verantwoordelijken van een pleeginstelling - kunnen wel nog een identiteitsbewijs aanvragen bij de gemeente waar het kind in de bevolkingsregisters of in het wachtregister is ingeschreven. Ze hebben het document nodig om te kunnen reizen in Europa. Belgische kinderen reizen met een KIDS-ID.

Bron: Koninklijk besluit van 22 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar, BS 24 maart 2014.

Zie ook
Koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar, BS 20 december 1996.