Nummerplaat bromfietsen verplicht vanaf 31 maart

Vanaf 31 maart 2014 moeten bromfietsen en lichte vierwielers worden ingeschreven bij de Dienst Inschrijving Voertuigen. Het gaat zowel om nieuwe als reeds ingeschreven voertuigen. Zonder nummerplaat mogen ze niet meer op de openbare weg komen. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor elektrische rolstoelen. De wijziging komt er om overtredingen makkelijker te kunnen verbaliseren.

Volgens het KB op de inschrijving van voertuigen mogen voertuigen pas in het verkeer worden gebracht wanneer ze ingeschreven zijn en de nummerplaat dragen die bij de inschrijving werd toegekend. Tot nog toe was die inschrijving niet verplicht voor onder meer bromfietsen. De wetgever wijzigt deze bepaling nu als volgt: 'Inschrijving is niet verplicht voor bromfietsen en lichte vierwielers, met uitzondering van nieuwe en reeds ingeschreven voertuigen?.

De verplichting geldt meer concreet voor alle tweewielige (categorie L1e) of driewielige (categorie L2e) voertuigen met een maximumsnelheid van 45km/u en volgende kenmerken:

voor tweewielers, een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50cm³ (voor motoren met inwendige verbranding) of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW (voor elektrische motoren);

voor driewielers, een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50cm³ (voor motoren met elektrische ontsteking), een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4kW (voor andere soorten motoren met inwendige verbranding) of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW (voor elektrische motoren).

Voor lichte vierwielers gaat het over voertuigen met een lege massa van ten hoogste 350kg (categorie L6e), exclusief de massa van de accu's in elektrische voertuigen, met een maximumsnelheid van 45km/u en een motor met een cilinderinhoud van maximum 50cm³ (voor motoren met elektrische ontsteking), een nettomaximumvermogen van ten hoogste 4kW (voor andere motoren met inwendige verbranding) of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW (voor elektrische motoren).

Via een tweede besluit van 23 maart 2014 legt Staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, de vorm en de afmetingen van de nummerplaat vast. De nummerplaat heeft een witte achtergrond. Het opschrift en de boord zijn robijnrood (RAL 3003). Het opschrift zal bestaan uit een combinatie van de letter 'S' gevolgd door 3 letters afhankelijk van het type voertuigen en 3 cijfers. De letterreeks van bromfietsen van klasse A start steeds met letter A, voor bromfietsen van klasse B is dit de letter B en voor lichte vierwielers is de eerste letter telkens een U. Bijvoorbeeld

S-AAA-001 voor bromfietsen van klasse A;

S-BAA-001 voor bromfietsen van klasse B;

S-UAA-001 voor lichte vierwielers.

Het KB en MB van 23 maart 2014 treden in werking op 31 maart 2014.

Bron: Koninklijk besluit van 23 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 28 maart 2014.

Bron: Ministerieel besluit van 23 maart 2014 tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 28 maart 2014.

Zie ook
Koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 8 augustus 2001.
Koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen, BS 15 november 1974.