Vlaanderen corrigeert samenwerkingsakkoord over broeikasgasemissies

Na heel wat discussie hebben de federale overheid en de gewesten een akkoord kunnen bereiken over de verdeling van hun respectievelijke taken ten aanzien van de luchtvaartmaatschappijen die onderworpen zijn aan het Europese systeem van handel in broeikasgasemissierechten.

Het overleg heeft jaren aangesleept, waardoor het eigenlijk niet meer duidelijk was wanneer het samenwerkingsakkoord precies tot stand was gekomen. Het Vlaams Gewest had het over het 'samenwerkingsakkoord van 22 oktober 2012', het Waals Gewest had het over het 'samenwerkingsakkoord van 2 september 2013', en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hield zich voor alle veiligheid op de vlakte en had het over 'het samenwerkingsakkoord' tout court, zonder datum dus. Brussel bevestigde anderzijds wel dat het akkoord ondertekend werd in de hoofdstad, op 21 november 2013...

Drie data voor éénzelfde - oh zo moeilijk uit de brand gesleepte - akkoord. Dat was van het goede teveel. Om er toch wat eenheid in te krijgen, besluit de Vlaamse overheid bij monde van het Verzameldecreet Milieu om zich aan te sluiten bij het standpunt van het Waalse Gewest en te opteren voor het 'samenwerkingsakkoord van 2 september 2013'. Nu nog Brussel op één lijn krijgen...
En dan is het wachten op de federale instemming.

Bron: Decreet van 28 februari 2014 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur, BS 25 maart 2014 (art. 84 van het Verzameldecreet Milieu).

Zie ook:
Decreet van 8 november 2013 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 22 oktober 2012 [lees: 2 september 2013] gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, BS 6 december 2013.