Soepeler regels voor personaliseren nummerplaat

De mogelijkheden om een nummerplaat te personaliseren, zijn sinds 31 maart 2014 een pak uitgebreider. Nagenoeg alle combinaties zijn mogelijk zolang het maximaal aantal karakters beperkt is tot 8.

Men kan enkel kiezen voor letters of voor een combinatie van letters en cijfers. Letters en cijfers worden steeds gescheiden door een scheidingsstreepje. Zo'n scheidingsstreepje kan ook letters of groepen van letters scheiden, net als cijfers of groepen van cijfers. Het vormt in iedere combinatie 1 van de 8 toegelaten schrifttekens.

Nieuw is ook dat de nummerplaten niet langer moeten beginnen met het cijfer '9'. Een reliëfstempel wordt wel verplicht. Die komt op elke nummerplaat vóór het opschrift.

Er gelden ook nog andere beperkingen. Zo zijn nummerplaten met alleen cijfers niet toegestaan, behalve voor voertuigen die op deze manier zijn ingeschreven voor 1 januari 1954.

Verder mag het opschrift niet beginnen of eindigen met het scheidingsstreepje. En mag het geen verwarring veroorzaken met dat van andere nummerplaten. De wetgever wijst hier in het bijzonder op verwarring met de nummerplaten van het diplomatiek personeel, tijdelijke nummerplaten van korte duur, exportplaten en commerciële nummerplaten van de professionele sector, taxiplaten, enz. Net als vandaag worden o.m. beledigende en racistische opschriften niet aanvaard.

Reservatie voortaan 5 maanden geldig

Wie een gepersonaliseerde nummerplaat wil, moet eerst een retributie betalen. Het tarief daarvan verandert niet. Een nummerplaat reserveren, kost dus nog steeds 1.000 euro. Wie al een gepersonaliseerde nummerplaat heeft op basis van de oude regels, mag die houden. Maar de huidige combinaties (beginnend met indexcijfer '9') zullen worden aangepast aan de nieuwe lay-out. Wanneer het opschrift (zonder cijfer 9) bij die nieuwe inschrijving niet beschikbaar is, dan kan men een nieuw inschrijvingsnummer reserveren zonder dat men daarvoor een retributie moet betalen.

Een aanvraag tot reservatie van een gepersonaliseerde nummerplaat is verbonden aan één welbepaald voertuig. Binnen de 5 maanden na de reservering moet de aanvrager een aanvraag tot inschrijving of herinschrijving van zijn voertuig onder het gepersonaliseerd opschrift indienen. Vroeger was dit binnen de 3 maanden. Na die termijn vervalt de reservering.

Oldtimers met rood vignet

Personalisatie is ook toegestaan voor aanhangwagens, motorfietsen en oldtimers. Maar bij de inschrijving of herinschrijving van oldtimers wordt een rood vignet aangebracht voor het inschrijvingsnummer en onder de reliëfstempel op de kentekenplaat. Dat vignet is 28mm breed en 28mm hoog en bevat de vermelding 'Oldtimer'.

Combinaties met letters pas vanaf 30 juni

De wijzigingen worden ingevoerd via een KB en een MB van 28 maart 2014. Beiden besluiten zijn op 7 april in het Staatsblad verschenen maar gelden retroactief vanaf 31 maart 2014. De FOD Mobiliteit meldt op zijn website dat de combinatie met alleen letters nog niet meteen mogelijk is. Hiervoor is het wachten op de volgende informaticarelease op 30 juni 2014.

Bron: Koninklijk besluit van 28 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen en van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 7 april 2014.

Bron: Ministerieel besluit van 28 maart 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 7 april 2014.

Zie ook
Koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 8 augustus 2001.
Ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 8 augustus 2001.