Niet verzekeraar, maar auto-expert meldt beschadiging na ongeval

Vanaf 1 mei 2014 moet een auto-expert de beschadigingen aan het chassis, de stuurinrichting, de ophanging of de reminrichting of een totaal verlies, ten gevolge van een ongeval, melden aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Momenteel is dit nog een taak van de verzekeraar. De meldingsplicht bestaat ook voor 'andere bevoegde personen'. Die blijft ongewijzigd bestaan.

Wanneer dergelijke schade of een totaal verlies na een ongeval wordt vastgesteld, moeten de betrokken voertuigen volledig opnieuw gekeurd worden vooraleer ze weer in het verkeer mogen worden gebracht. Voor voertuigen van categorieën M1 (personenwagens) en N1 (lichte vrachtwagens) komt daar nog een keuring van de wiel- en chassisgeometrie bovenop.

Bron: Koninklijk besluit van 4 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 23 april 2014.

Zie ook
Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 23 maart 1968. (art. 23sexies § 3)