Nieuwe voorwaarden voor kentekenplaat bij tweedehandskeuring

Voertuigen van categorieën M1 (personenwagens, ? met inbegrip van kampeervoertuigen) en N1 (kleine vrachtwagens?, met inbegrip van lijkwagens) moeten worden gekeurd vóór ze kunnen worden ingeschreven op naam van een andere titularis. Vanaf 1 mei 2014 wordt deze niet-periodieke keuring alleen uitgevoerd wanneer het voertuig wordt aangeboden met het laatst afgeleverde kentekenbewijs en met ofwel de overeenkomstige kentekenplaat, ofwel met een commerciële plaat en het bijhorende kentekenbewijs ofwel met 'een andere kentekenplaat'. Voorwaarde voor die laatste optie is wel dat de houder van deze 'andere kentekenplaat' ook als houder op de aanvraag om inschrijving van het aangeboden voertuig en op het bijhorende kentekenbewijs is vermeld.

Het KB van 4 april 2014 wijzigt hiermee de voorwaarden in het Technisch voertuigreglement. Op dit moment moeten voertuigen bij de niet-periodieke keuring voor overdracht worden aangeboden met het laatste afgeleverde inschrijvingsbewijs en met ofwel de overeenkomstige nummerplaat ofwel een handelaarsplaat en het bijhorende inschrijvingsbewijs.

Herinner dat voor overdracht tussen echtgenoten of andere wettelijke samenwonenden die de oude kentekenplaat overnemen, geen keuring wordt uitgevoerd. Willen ze die oude nummerplaat niet, dan volstaat een administratieve keuring voor inschrijving.

Bron: Koninklijk besluit van 4 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 23 april 2014.

Zie ook
Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 23 maart 1968. (art. 23sexies)