Gewenst bedrag rechtsplegingvergoeding Raad van State wijzigbaar tot vijf dagen voor zitting

Wie gelijk krijgt van de Raad van State kan een rechtsplegingvergoeding krijgen. Ze kan aangevraagd worden met elk processtuk of elke nota tot vereffening van de kosten, ingediend met tussenkomst van een advocaat. Het gevraagd bedrag kan achteraf nog gewijzigd worden. En dit tot ten laatste vijf dagen voor de zitting. Dat blijkt uit een erratum. Volgens de eerder gepubliceerde tekst kon de wijziging aangevraagd worden tot ten laatste twee dagen voor het verhoor.

Bij een vordering tot schorsing of tot voorlopige maatregelen ingediend bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan de rechtsplegingvergoeding gevraagd worden tot aan de sluiting van de debatten. Hieraan verandert niets.

Bron: Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de rechtsplegingvergoeding bedoeld in artikel 30/1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973. Erratum, BS 18 april 2014

Bron: Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de rechtsplegingvergoeding bedoeld in artikel 30/1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973, BS 2 april 2014.

Zie ook:
Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, art. 84/1